Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie 12/07 z dnia 6 sierpnia 2007

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • autor informacji: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-03 22:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-20 11:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-20 11:43
Zarządzenie 11/07 z dnia 6 sierpnia 2007

w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • autor informacji: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-03 22:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-20 11:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-20 11:50
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
wsi Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i Rylsk Duży,
gmina Regnów,na
fragmencie wsi Regnów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) oraz uchwały Nr XXII/125/05 Rady
Gminy w Regnowie z dnia 23 czerwca 2005r, uchwały V/38/07 Rady gminy w Regnowie
z dnia 05 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Annosław, Podskarbice
Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i Rylsk Duży, gmina Regnów,
oraz uchwały Nr XXII/125/05 Rady
Gminy w Regnowie z dnia 23 czerwca 2005r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 6 sierpnia
2007 r. do 5 września 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie w godz. 800
- 1500.


Dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zmian planu miejscowego
odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie o
godz.12oo.Zgodnie z
art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2007r.


 • autor informacji: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-01 18:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-20 11:52
Zawiadomienie Wójta Gminy Regnów

Zawiadomienie

Wójta Gminy Regnów

 

o
zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Annosław,
Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i Rylsk Duży, gmina
Regnów

Na
podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Gminy Regnów uchwały Nr V/38/07 z dnia 5 kwietnia
2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/05 Rady Gminy w Regnowie z
dnia 23 czerwca 2005r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi
Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i Rylsk
Duży, gmina Regnów w zakresie fragmentu obszaru wsi Regnów . Zmiana
polega na ograniczeniu wielkości obszaru zmiany miejscowego planu do
niezbędnych terenów przeznaczonych do realizacji zbiornika retencyjnego
oraz zagospodarowania otoczenia zbiornika.

           
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Regnów na
adres 96-232 Regnów w terminie do dnia 15 maja 2007r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Regnów, dnia 16 kwietnia 2007r.


 • autor informacji: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-17 17:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4219
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-12 11:36

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 649116
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 11:40

Stopka strony