Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Rejestracja urodzeń

Podstawa
prawna:art.38-46 ustawy z dnia 29 września 1986r. –Prawo o aktach stanu
cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 161 , poz. 1688)

 

Urzędy właściwe do załatwienia sprawy:

 • urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia dziecka) lub
 • urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich (sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka i przesłanie dokumentów do właściwego USC celem sporządzenia aktu urodzenia dziecka).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy;

 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej t.j. „Zgłoszenie urodzenia noworodka”
 • odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa
 • odpis aktu urodzenia matki dziecka (gdy dziecko urodzone jest przez pannę)
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie/gdy dziecko urodzone jest przez rozwiedzioną.
 • odpis  aktu zgonu męża /dziecko urodzone przez wdowę/
 • dowody osobiste.

Uwaga:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia jego urodzenia.Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec dziecka  albo matka jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, lekarz lub położna. Rodzice
dziecka mogą  w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego oświadczenie o zmianie
imienia/imion dziecka .


 • autor informacji: Agnieszka Rokicka-Bednarek
  data wytworzenia: 2006.01.17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-17 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-31 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1718
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-29 09:41

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 649383
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 11:40

Stopka strony