Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawarcie małżeństwa w USC

Podstawa prawna:Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. z 1964r.Nr 9 poz.59 z późn. zm./ Ustawa z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego/tekst jedn. :Dz.U.z 2004r. Nr 161. poz. 1688/

 

Tryb załatwieniaMałżeństwo
może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez
narzeczonych pisemnego zapewnienia że nie wiedzą o istnieniu
okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Z ważnych względów
termin ten może być skrócony.

 Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty do wglądu
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskimodpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia  rozwodowego odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • zezwolenie sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa/w przypadku kobiety małoletniej która ukończyla16 lat.

 

Cudzoziemiec
zamierzający zawrzeć związek małżeński oprócz odpisu aktu urodzenia i
złożenia zapewnienia  obowiązany jest złożyć w USC  zaświadczenie o
zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Odpis aktu urodzenia i
zaświadczenie muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego.

 

Opłaty:

Podanie /zapewnienie/     5,00zł.Sporządzenie aktu małżeństwa  -75,00zł.Załączniki /np. dołączane odpisy aktu , odpis wyroku, zezwolenie sądu/ - po 0,50złPodanie o wydanie odpisów skróconych aktu małżeństwa  - 5,00zł.

 

Uwaga:

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego /wyznaniowe ze skutkiem cywilnym/wymagane
są te same dokumenty co do ślubu cywilnego. Na podstawie tych
dokumentów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
które dostarcza się duchownemu.

Zaświadczenie  ważne jest 3 miesiące od daty jego wydania.


 • autor informacji: Agnieszka Rokicka-Bednarek
  data wytworzenia: 2006.01.17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-17 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1710
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-29 09:43

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659664
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-08 22:26

Stopka strony