Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Rejestracja zgonów

 Podstawa prawna:art.64-68 ustawy z dnia 29 września 1986r.-Prawo o aktach stanu cywilnego/tekst jedn.:Dz.U. z 2004r.Nr 161 poz.1688/Urząd
Stanu Cywilnego w Regnowie sporządza akty zgonów osób, które zmarły na
terenie gminy. W innych przypadkach akt zgonu zgłasza się w urzędzie
stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia.
Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zgonu.

Wymagane dokumenty- karta zgonu wystawiona przez lekarza -dowód osobisty osoby zmarłej -dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/Po sporządzeniu aktu zgonu osoba zgłaszająca zgon otrzymuje 3 odpisy aktu zgonu zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe pobierane w Urzędzie Stanu Cywilnego w RegnowiePodstawa prawna: ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej /tekst jedn. Dz.U. z .2004r Nr 253 poz.2532/-sporządzenie aktu małżeństwa   75,00 zł.-sporządzenie odpisu skróconego aktu 15,00 zł.-sporządzenie odpisu zupełnego aktu   25,00 zł.-wniosek lub podanie 5,00 zł-załączniki do podania po 0,50 zł.-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 30,00zł.-decyzja dotycząca wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg  40,00 zł.-decyzja o zmianie nazwiska i imienia/imion/albo nazwiska lub imienia/imion –  30,00 zł. -inne decyzje wydawane w USC 30,00 zł.

 inne czynności urzędu stanu cywilnego 10,00 zł.


  • autor informacji: Agnieszka Rokicka-Bednarek
    data wytworzenia: 2006.08.31
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-31 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1724
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-29 09:48

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659713
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-08 22:26

Stopka strony