Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Stawka podatku leśnego na 2020 rok

W 2020 roku  podatek leśny wynosi – 42,73 zł z 1 ha fizycznego lasu

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia  18.10.2018r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

Cena drewna wynosi 194,24 zł za 1m3 ( M.P.2019.1018),

 

Od 01.07.2019r obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji informacji na podatek leśny są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 08:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 08:40

Stawki podatku leśnego w 2019 roku

W 2019 roku  podatek leśny wynosi – 42,24 zł z 1 ha fizycznego lasu

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

Cena drewna wynosi 191,98 zł za 1m3 ( M.P.2018.1005).

 

Obowiązują informacje i deklaracje z Uchwały Nr XII/67/2015.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-31 09:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-31 09:48

Stawki podatku leśnego w roku 2017

W roku 2017 stawka podatku lesnego wynosi 42.02 zł z 1 ha fizycznego lasu.

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadlesnictwa za pierwsze trzy kwatraly 2016r.

Cena drewna wynosi 191,01 za 1m3 (M.P. z 2016r. nr. 996) 

 

 

Obowiazują informacje i deklaracje z roku 2016

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 08:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-19 13:58

Stawka podatku na rok 2016

Stawka podatku leśnego w roku 2016 wynosi – 42,19 zł z 1 ha fizycznego lasu

 

 

Podstawa prawna

 

 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015r. (M.P 2015 poz. 1028)

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 10:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 08:08

Informacje i deklaracje o Podatku leśnym na rok 2016

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-22 10:11

Podatek leśny na 2013 rok

Podatek leśny

- Stawka podatku leśnego wynosi 41,01 zł za 1ha fizyczny lasu

Podstawa prawna                                                                                                                                        Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M.P. 2012.788) 

- Nadal obowiązują formularze z lat ubiegłuch

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-10 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-10 10:11

Podatek leśny na 2012 rok

Stawka podatku leśnego wynosi 41,07 zł za 1 ha fizyczny lasu

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dn. 20.10.2011 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r . M.P. z  25.10.2011 Nr 95 poz 970.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-11 13:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-11 13:47

Podatek leśny na 2011 rok

Stawka podatku leśnego wynosi 34,02 zł za 1 ha fizyczny lasu

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dn. 20.10.2010 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r . M.P. z  29.10.2010 r Nr 78 poz. 970

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-03 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 10:58

Podatek leśny na 2010 rok

Stawka podatku leśnego wynosi 30,04 zł za 1 ha fizyczny lasu

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dn. 20.10.2009 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r . M.P. z 30.10.2009 r Nr 69 poz. 896

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 08:55
Podatek leśny 2009

Stawka podatku leśnego wynosi 33,56 zł za 1 ha fizyczny lasu

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dn. 20.10.2008 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r . M.P. z 27.10.2008 r Nr 81.

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-24 10:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-24 10:48
Deklaracja / Formularz
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-28 14:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-09 22:35
Podatek leśny w 2008


W roku 2008
obowiązują stawki podatku leśnego wyliczonego na podstawie Komunikatu Prezesa
GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.Podmiot:Podatnikami podatku leśnego są :

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej,

- Lasy Państwowe - Nadleśnictwa,

- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,

będące:

1) właścicielami lasów,

2) posiadaczami samoistnymi lasów,

3) użytkownikami wieczystymi lasów,

4) posiadaczami zależnymi lasów - własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.

PrzedmiotOpodatkowaniem
podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej
działalności niż działalność leśna.Lasem są grunty leśne
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy " Ls".Podstawą
opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach
( fizycznych ), wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.Podstawa
prawnaUstawa z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1672).Komunikat Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.
Na podstawie art.4 ust.4 ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr
216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179,
poz. 1484) ogłasza się, że średnia
cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r., wyniosła 147,28 zł za 1m3.Terminy opłatPodatek
leśny na rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:

- 15 marca,

- 15 maja,

- 15 września,

- 15 listopada roku podatkowego.Osoby prawne , jednostki organizacyjne w tym
spółki, nie posiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe - Nadleśnictwa i
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Winny opłacać podatek leśny zgodnie ze złożonymi deklaracjami, za poszczególne
miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.Wysokość opłatPodatek
leśny od
1 ha , za rok podatkowy wynosi
równowartość pieniężną
0,220 m3 drewna x cena drewna ./ 0, 220 m3 *147,28zł (średnia cena sprzedaży
drewna - GUS )= 32,40 zł z
1 ha lasu

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%./ 0,110 m3 *147,28 zł (średnia cena sprzedaży drewna -
GUS )=16,20zł/za
1 ha lasuUwagiZwalnia
się od podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;

2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;

3) użytki ekologiczne E- Ls.Osoby
fizyczne
obowiązane
są złożyć organowi podatkowemu informacje o lasach w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniający powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku w podatku leśnym.Osoby prawne
, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające
osobowości prawnej, Lasy Państwowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
obowiązani są składać organowi podatkowemu deklaracje o lasach w
terminie do 15 stycznia danego roku.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-05 17:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-05 17:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4755
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-03 08:40

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659410
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 09:09

Stopka strony