Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Stawka podatku rolnego na 2023 rok

W 2023 roku stawki podatku rolnego wynoszą :

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,1250 zł z 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów – 370,2500 zł z 1 ha fizycznego

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 poz. 995)

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek rolny są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2023-01-03 14:53

Stawka podatku rolnego na rok 2022 rok

W 2022 roku stawki podatku rolnego wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • dla pozostałych gruntów – 307,40 zł z 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 poz. 951). Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji i informacji na podatek rolny są dostępne na stronie:https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Terminy składania deklaracji DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2

 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Terminy składania informacji IR-1 wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

 • Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian

Terminy płatności:

 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 • osoby fizyczne- podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-12-31 11:13
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-31 11:17

Stawka podatku rolnego na rok 2021

W 2021 roku stawki podatku rolnego wynoszą :

-dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,375 zł z 1 ha przeliczeniowy

-dla pozostałych gruntów – 292,75 zł z 1 ha fizycznego

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 poz. 982).

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek rolny są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

 

Metryka

 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-01-05 10:19
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-05 10:19

Stawka podatku rolnego na rok 2020

W 2020 roku obowiązuje stawka podatku rolnego wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia  podatku rolnego na rok 2020 (M.P.2019.1017),

 

Cena żyta wynosi 58,46 zł za 1 dt.,

Podatek rolny:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego,

- dla pozostałych gruntów – 292,30 zł z 1 ha fizycznego.

 

Od 01.07.2019r obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji i informacji na podatek rolny są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 08:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 08:41

Stawka podatku rolnego na rok 2019

W 2019 roku obowiązuje stawka podatku rolnego wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia  podatku rolnego na rok 2019 (M.P.2018.1004).

 

Cena żyta wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Podatek rolny:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego,

- dla pozostałych gruntów – 271,80 zł z 1 ha fizycznego.

 

Nadal obowiązują deklaracje i informacje  z uchwały Nr XII/67/2015.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-31 09:54

Stawka podatku na rok 2017

W roku 2017 obowiązuje stawka podatku rolnego wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2017 (M.P. 2016.993) 

Cena żyta wynosi 52.44 zł za 1dt. 

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,10 zł -  z 1 ha przeliczeniowego

- dla pozostałych gruntów - 262,20 zł - z 1 ha fizyczny

 

Obowiazują informacje i deklaracje z poku poprzedniego 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 08:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-19 13:57

Stawka podatku na rok 2016

     W roku 2016 obowiązuje stawka podatku rolnego wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS.

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 134,38 zł -  1 ha przeliczeniowego

- dla pozostałych gruntów - 268,75 zł - 1 ha fizyczny

 

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzajacych rok podatkowy (M.P. 2015.1029)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 09:58

Informacje i deklaracje o podatku rolnym na 2016

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:28
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:28
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:28
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 09:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-22 10:12

Stawki podatku rolnego na 2014 rok

Podatek rolny

W roku 2013 stawka podatku rolnego została uchwalona Uchwałą Nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Regnów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r. 

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów – 300,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/156/2013 z dnia 21 listopada 2013r.

 

Deklaracje podatkowe obowiązują z lat ubiegłych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 12:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-08 12:07

Stawki podatków na rok 2013

Podatek rolny

W roku 2013 stawka podatku rolnego została uchwalona Uchwałą Nr XX/110/2012 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r. 

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów – 300,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Gminy Nr XX/110/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

 

Deklaracje podatkowe obowiązują z roku 2012

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-10 10:09

Podatek rolny na 2012 rok

W roku 2012 stawka podatku rolnego została uchwalona Uchwałą Nr IX/63/2011 Rady Gminy Regnów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012r. 

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów – 300,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Gminy Nr IX/63/2011 z dnia 24 listopada 2011r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-11 13:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-11 13:43

Podatek rolny na 2011 rok

W roku 2011 stawka podatku rolnego jest wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (Rada Gminy nie obniżyła tej stawki).

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów – 188,20 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS  z dnia 19. 10.2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta na okres pierwszych trzech kwartałów  2010 r. M.P. z 26.10.2010r Nr 76 poz. 960

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-03 11:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 11:05

Podatek rolny na 2010 rok

W roku 2010 stawka podatku rolnego jest wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (Rada Gminy nie obniżyła tej stawki). Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych.

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów – 170,50 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS  z dnia 19. 10.2009r w sprawie średniej ceny skupu Zyta na okres pierwszych trzech kwartałów  2009 r. M.P. z 26.10.2009r Nr 68 poz. 88b

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 08:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-05 08:45
Podatek rolny 2009

W roku 2009 stawka podatku rolnego jest wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (Rada Gminy nie obniżyła tej stawki). Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych.

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 139,50 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów – 279,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS  z dnia 17 10.2008r w sprawie średniej ceny skupu Zyta na okres pierwszych trzech kwartałów  2008 r. M.P. z 27.10.2008r Nr 81

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-24 10:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-05 08:48
Podatek rolny w 2008


W roku 2008 stawka
podatku rolnego jest wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (Rada Gminy
nie obniżyła tej stawki). Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych.PodmiotPodatnikami
podatku rolnego są :

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej,

- Lasy Państwowe - Nadleśnictwa,

- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.Przedmiot

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zmianami).


Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza."Podstawę
opodatkowania podatkiem rolnym stanowią:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana
na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z
ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (II okręg
podatkowy).

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i
budynków."Podstawa
prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zmianami).Komunikat Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2006 r. wyniosła 58,29 zł za 1 q.Terminy
opłat

Podatek rolny na rok podatkowy jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:

- 15 marca,

- 15 maja,

- 15 września,

- 15 listopada roku podatkowego.Wysokość
opłat

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1. od
1 ha przeliczeniowego gruntów- równoważność pieniężna
2,5 q żyta/ 1 ha - 2,5 * 58,29 zł = 145,73zł./ ,2. do 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta/ 1 ha - 5 q * 58,29 zł = 291,45 zł./

ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW1. inwestycyjne ( po zakończeniu inwestycji przysługuje w wysokości 25%
udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych).2. górskie3. żołnierskie (przysługuje ulga w podatku rolnym 60% - dla osób prowadzących
gospodarstwo rolne przed powołaniem do służby wojskowej).

ZWALNIA SIĘ OD PODATKU ROLNEGO M.IN:

( z urzędu)- użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i
zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

- użytki ekologiczne,

- grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i
utrzymania , zgodnie z przepisami o ochronie zabytków(na wniosek podatnika)- grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w
roku, w którym uprawy zostały zniszczone w skutek robót drenarskich,

- grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub
powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej
100 ha,

a) nabyte w drodze sprzedaży,

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, po upływie tego okesu obniża się podatek w I
roku o 75% i II roku o 50%.Zwolnienia
i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek.Osoby
fizyczne obowiązane są składać informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku
podatkowego w zakresie podatku rolnego.Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości
prawnej, Lasy Państwowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązani są
składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15
stycznia na dany rok podatkowy.
Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-05 16:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-05 16:59
Deklaracja / Formularz

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-28 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-09 22:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12382
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-03 14:53:10