Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Szanowni Mieszkańcy Gminy Regnów !

 

                 Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Wprowadzony został między innymi przepis art. 28aa* dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez wójta radzie gminy do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać udział również mieszkańcy gminy na zasadach określonych w ustawie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Regnów w terminie do dnia 29 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

W zgłoszeniu oprócz listy poparcia (poparcie podpisami, co najmniej 20 osób) należy podać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

                          

                               Wójt Gminy Regnów

                           Mariusz Cheba

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-05-30 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 416
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-30 13:43

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659401
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 09:09

Stopka strony