Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.ugregnow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności

W związku z obowiązkiem nałożonym na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wójt Gminy Regnów wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję tę powierzono Pani Judycie Szydłowskiej.

 Do zadania koordynatora ds. dostępności nalezy w szczególności:

1) Wykonanie intwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;

2)  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;

3) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy;

4) Monitorowaniem działalności Urzędu Gminy  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) Prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;

6) Przedstawienie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności:  Pani Judyta Szydłowska – Podinspektor Or

adres do korespondencji: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów

telefon: 46 813 16 23

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Metryka

  • opublikował: Judyta Szydłowska
    data publikacji: 2020-10-14 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3230
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-28 11:33