Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Wójt Gminy Regnów
Mariusz Cheba
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków w kiażdy czwartek od 14.00 do 16.00

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

 1. Zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 2. Emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 3. Dokonywanie wydatków budżetowych,
 4. Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy,
 5. Dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,
 6. Blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą,
 7. Udzielanie Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Regnów pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie,
 8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 9. Powoływanie i odwoływanie zastępcy,
 10. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przez przepisy  prawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Judyta Szydłowska
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2023-09-29 09:14
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-17 11:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-17 11:28:53