Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności- aktualizacja

Z dniem 01 lutego 2024 roku funkcję Koordynatora ds. dostępności  Wójt Gminy Regnów powierzył Pani Małgorzacie Foks.

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów

telefon: 46 813 16 23 wew.7 i 8

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2024-03-06 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnbieszka Rokicka-Bednarek
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2024-03-06 13:26

Komunikat w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności

W związku z obowiązkiem nałożonym na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wójt Gminy Regnów wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję tę powierzono Pani Judycie Szydłowskiej.

 Do zadania koordynatora ds. dostępności nalezy w szczególności:

 1. Wykonanie intwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;
 2. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;
 3. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy;
 4. Monitorowaniem działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 5. Prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
 6. Przedstawienie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności: Pani Judyta Szydłowska – Podinspektor Or

adres do korespondencji: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów

telefon: 46 813 16 23

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Metryka

 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2020-10-14 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 730
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 13:31:04