Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Składanie ofert w terminie do dnia 25.04.2024 r. do godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Regnowie.

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, oznaczona adnotacją „Oferta na zakup samochodu strażackiego” wraz z danymi oferenta w Urzędzie Gminy w Regnowie, I piętro Sekretariat, pokój nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2024 r. o godz. 13:30.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
  data wytworzenia: 2024-04-17
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2024-04-17 12:06
 • Widok ogólny przód samochodu – na zdjęciu znajduje się samochód strażacki bojowy w kolorze czerwonym. Na zdjęciu widać...

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • Fot. 2. Widok ogólny strona prawa

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • Widok ogólny tył samochodu - na zdjęciu znajduje się samochód strażacki bojowy w kolorze czerwonym. Na zdjęciu widać tył...

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • Widok z kabiny w środku – na zdjęciu znajduje się wnętrze kabiny samochodu bojowego strażackiego (siedzenie, kierownica)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • Fot. 5. stan licznika

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • Widok ogólna lewa strona - na zdjęciu znajduje się lewa strona samochodu strażackiego bojowego w kolorze czerwonym bez...

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • środek samochodu - na zdjęciu znajduje się wnętrze samochodu bojowego strażackiego

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • widok z góry - na zdjęciu znajduje się widok z góry samochodu bojowego strażackiego w kolorze czerwonym

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • widok strona prawa - na zdjęciu znajduje się widok prawej samochodu bojowego strażackiego w kolorze czerwonym

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05
 • widok ogólny przód i strona prawa - na zdjęciu znajduje się samochód bojowy strażacki w kolorze czerwonym ustawiony przodem...

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Foks
   data wytworzenia: 2024-04-17
  • opublikował: Judyta Szydłowska
   data publikacji: 2024-04-17 12:05

Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12055_LE004_Rylsk/ORx004-047750-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, km 47.750”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 467/2, 125/1207 i 125/1208, obręb 0021 Rylsk Duży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Słomka
  data wytworzenia: 2024-01-16
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2024-01-16 09:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12055_LE004_Rylsk/ORx004-047750- XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, km 47.750”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Słomka
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Marzena Słomka
  data publikacji: 2023-11-29 14:32

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Słomka
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2023-10-04 15:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 832
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-17 12:09:12