Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
FN 3054/2/2008 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800 000 PLN
data opublikowania zdarzenia: 2008-02-20 17:38
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2008-02-20
Data końca składania ofert: niedziela 2008-03-30 godz. 23:59
Oznaczenie: FN 3054/2/2008
Szczegółowa informacja:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia: - długoterminowy kredyt w wysokości 800.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2008r. z przeznaczeniem na: realizację zadań inwestycyjnych, spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pokrycie wydatków bieżących, - spłata kredytu w ratach równych miesięcznie w latach 2009-2016 - karencja w spłacie kredytu do 31.12.2008 r. - spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych, - zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, - zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej - zamawiający nie żąda wniesienia wadium Termin wykonania zamówienia: - zakłada się udzielenie kredytu w transzach: I transza - w dniu 10.03.2008r. w wysokości 330 000, 00 zł. II transza – w dniu 12.06. 2008r. w wysokości 470 000,00 zł. Miejsce i termin składania ofert; - oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 28-02-2008 r. do godz. 9:00 Miejsce i termin otwarcia ofert - oferty zostaną otwarte dnia 28.02.2008 r. o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego
  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2008-02-20 17:15
Załączniki:
Wybór najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2008-02-28 08:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2008-02-28 08:00
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 600075
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 14:06

Stopka strony