Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
PN-1/2008 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Regnowie
data opublikowania zdarzenia: 2008-06-22 10:12
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: niedziela 2008-06-22
Data końca składania ofert: niedziela 2008-07-20
Oznaczenie: PN-1/2008
Szczegółowa informacja:
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Regnów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: - wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno - rozwierane szt. 70 - wymiana drzwi wejściowych szt. 2. - wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno - rozwierane szt. 70 z PCV 5-cio komorowej w kolorze zewn. brąz jednostronnie. Okna muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej dla szyby U=1.1W/m2K. - wymiana drzwi wejściowych szt. 2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze brązowym. Drzwi muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej U=2.5m2 K oraz szyby w w skrzydłach muszą być wykonane jako bezpieczne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze i uchwyty do otwierania . Drzwi do wiatrołapu aluminiowe dwuskrzydłowe wahadłowe wewnętrzne. z witryną Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać dokładnego pomiaru otworów okiennych i drzwiowych. Wspólny Słownik Zamówień: 74231500-2 usługi budowlane, Termin wykonania zamówienia: - 20 sierpień 2008 r. Informacja na temat wadium: - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Miejsce i termin składania ofert: - oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Regnów 96-232 Regnów 95 Pokój nr 1

Możliwość składania ofert częściowych

  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2008-06-22 10:48
Załączniki:
wybór oferenta
data opublikowania zdarzenia: 2008-07-14 17:37
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno - rozwierane szt. 70 oraz wymiana drzwi wejściowych szt. 2 w Zespole Szkół w Regnowie. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane szt. 70 z PCV 5-cio komorowej w kolorze zewn. brązowym jednostronnie. Okna muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej dla szyby U=1.1W.m2K. Drzwi wejściowych szt. 2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze brązowym. Drzwi muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej U=2.5m2 K oraz szyby w w skrzydłach muszą być wykonane jako bezpieczne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze i uchwyty do otwierania . Drzwi do wiatrołapu aluminiowe dwuskrzydłowe wahadłowe wewnętrzne. z witryną Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać dokładnego pomiaru otworów okiennych i drzwiowych. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AKCENT" Sp. z o.o. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61K pełna treść ogłoszenia
  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2008-07-14 17:37
[drukuj]

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 600070
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 14:06

Stopka strony