Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
PN-2/2008 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa dróg dojazdowych
data opublikowania zdarzenia: 2008-07-01 20:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2008-07-01
Data końca składania ofert: piątek 2008-08-01 godz. 23:00
Oznaczenie: PN-2/2008
Szczegółowa informacja:
Przebudowa dróg dojazdowych na odcinku 3045 mb: - Annosław – Nowy Regnów dług. 1213,00m - odcinek I - Podskarbice Szlacheckie dług. 810,00m - Annosław – Nowy Regnów dług. 1022,00m - odcinek II poprzez: - profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne - 12 262,00 m2: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm na pow. 12 262,00 m2: - uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: - 45233140-2 Roboty drogowe Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. Miejsce i termin składania ofert: - Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów pok. nr 1 do godziny 9.00 2008.07.24 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie podbudowy dróg”, „Nie otwierać przed 2008.07.24. godz. 9:10” Termin związania z ofertą: - Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: - Tomasz Wojalski, Lech Konopiński, Urząd Gminy w Regnowie, pokój nr 5, nr tel. (0-46) 813 16 23, fax. (0-46) 813 16 25.
  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2008-07-01 20:08
Załączniki:
Wybór najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2008-07-25 08:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2008-07-25 08:00
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 600057
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 14:06

Stopka strony